Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

Information Gott & Blandat

2007-12-16

Nedanstående informationsblad lämnades i samtliga brevlådor den 16 dec 2007.


 

Information Gott & Blandat


Brandvarnare

På årsstämman fick styrelsen i uppdrag att kolla vad som gäller när det kommer till brandvarnare.
Föreningen ansvarar för att varje lägenhet utrustas med en brandvarnare. Det är därefter upp till lägenhetsinnehavaren att löpande kontrollera att den är funktionsduglig.
I tidningen Bo bättre som kom för ett tag sen (alla ska ha fått den) så fanns det en bra artikeln om just bransäkerhet och brandvaranare. Har ni kvar tidningen så läs artikeln som finns på sid 20-22. Deras tips är att kolla batterierna till brandvarnaren den 1:a advent. ”Första advent är en bra batteribytardag. Mellan första advent och trettonhelgen ökar antalet bränder pga alla tända ljus.” säger Hans Andersson, brandingenjör på Svenska Brandskyddsföreningen.


Treglasfönster ut mot gatan

Det här är också en punkt som styrelsen fick på föreningsstämman att kolla upp. Styrelsen anser att det inom de närmaste åren är dags att fokusera på en total fasadrenovering då vi också får ta ställning till om vi renoverar våra fönster eller byter ut dem.


Balkongdörrar

Här har styrelsen fått hjälp av Nils Montan och Monica Granbeck. Första förslaget ansågs för dyrt och därför ska nya offerter tas fram. Det har dragit ut på tiden och svårt att få företagen att återkomma med förslag. Det kommer med största sannolikhet inte att hinnas med den här vintern.


Grovsoprummet - Vad får kastas och inte kastas?

Det står inte utryckligen i våra ordningsregler att byggnadsmaterial (som tex vid renovering av lägenhet) inte får kastas i vårt Grovsoprum. En uppdatering på våra ordningsregler kommer. Föreningen fick en räkning från Hellstens, som hämtar våra grovsopor, där de hade specifiserat Betong och Kakel. Det är mycket dyrt för den typen av sopor och alla medlemmar får då vara med och betala för hämtning av detta.


Säkerhetsdörrar

Det här är också en punkt från årsstämman. Styrelsen har  undersökt kostnad för byte till säkerhetsdörrar, vilken uppgår till ca. 1 miljon kr. - om vi vill behålla det utvändiga utseendet på dörrarna. Insidan skulle då bli vit och slät. Styrelsen anser att det i dagsläget är mer angeläget att rusta upp porten och, så småningom, fasaden. Styrelsens rekommendation är att om man störs av ljud och lukt från trappuppgången – Installera en extra innedörr


Extra föreningsstämma

Styrelsen planerar att ha en extra föreningsstämma i mitten/slutet av januari. Kallelse kommer att skickas ut två veckor innan stämman. På stämman ska vi diskutera det nya förslaget på våra stadgar (kommer också och komma med kallelsen), och presentera ett förslag på upprustning/renovering av vår port och vår tvättstuga, plus ytterligare förslag på större underhåll som kommer att behöva göras de närmaste åren.


Med vänlig hälsning Styrelsen