Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

JULHÄLSNING

2013-12-16

Lite information om året som gått:

  Arbeten

Det enda större arbetet har varit målning av taket. Det är åtgärdat och ska nu hålla många år till.

 

Andrahandsuthyrning

Som ni kanske har läst har det skett förändringar i lagstiftningen som gör det lättare att hyra ut i andra hand. Styrelsen har haft diskussioner och kommit till följande policy: Andrahandsuthyrning kräver styrelsens godkännande. Skäl och tid bör anges, samt till vem. Utnyttjande av bostadsrättera inom familje­kretsen (som föräldrar, syskon, barn och barnbarn) anser vi inte är andra­handsuthyrning, och behöver alltså inget tillstånd. Vi vill dock få information om vem som disponerar lägenheten – med kontaktuppgifter.

 

Bostadsrättsförsäkring

Även om det inte är ett krav enligt våra stadgar uppmanar vi alla att ha en hem­försäkring med bostadsrättstillägg. Finns inte det, och skada inträffar, kan det bli väldigt kostsamt för den enskilde. Stadgeändring förbereds.

 

 

Pågående ärenden

Säkerhetsdörrar

Upphandling pågår. Det tar mycket tid att få in offerter och att diskutera alternativ. Vi siktar på att installera klass-4-dörrar. Det ger oss bäst säkerhet och buller­dämpning. Om inget krånglar till sig kommer vi att kunna installera under första halvåret. Utsidan blir liknande nuvarande dörrar – eller snyggare! Insidan blir som standard slät vit – men med möjlighet för alla att mot tillägg få egen vald design. Föreningens ekonomi är god och denna investering klarar vi utan att behöva höja avgiften. Mer information om detta kommer.

 

Fastighetsboxar

När vi byter till säkerhetsdörrar försvinner brevinkasten. För posten installeras fastighetsboxar i entrén. För tidningar sätts en hållare på utsidan till varje lägenhet.

 

Radonmätning

Kommunen har bestämt att radonmätning ska göras i alla fastigheter. Ett 10-tal lägenheter har fått mätare. Mätningen ska pågå i minst 2 månader. Resultat blir alltså klart tidigast i mars.

 

 

 

Några pekpinnar

Dörr till gården

Under vintertid är det bra om även det nedre dörrparet till gården hålls stängt. Vi spar en del värme, och därmed kostnader!

 

Tvättstugan

Viss osäkerhet tycks råda om utnyttjande. Läs ordningsreglerna på väggen i tvättstugan.

 

Den som har bokat har naturligtvis rätten att använda hela tvättstugan under HELA tiden. Man måste alltså inte börja på minuten. Ser man att det inte är någon som använder tvättstugan, men att tid är bokad, MÅSTE man kolla med den som bokat. Lägenhetsnumret står på bokningsbrickan och på dörrarna. Om osäkerhet råder ska man inte använda.

 

Våra bokningstider kanske inte är de allra bästa. Vi vill gärna ha förslag på förändringar.

 

Sopnedkastet

Snälla – knyt ihop påsarna ordentligt! Kasta heller inga tunga saker – endast hushållssopor. När påsarna landar i soprummet studsar de på en vinkelavledare. Om de inte är hopknutna, eller innehåller tunga objekt, går de sönder. Innehållet stänker i rummet och det är inte trevligt att städa detta. Dess­­utom kan stänk blockera sensorn som styr växling av sopsäck. Då blir det stopp i nedkastet – och det är väldigt besvärligt att rensa.

 

Har ni frågor går det bra att kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mejl till styrelsen@tegnergatan19.se

 

 

Styrelsen önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR