Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

Kort information

2014-12-05

Kort information om pågående arbeten mm.

Tidningshållare: Allt tycks gå fel med detta. Nya till påseende kommer i januari. Om de är bra beställer vi.

Jourfirma. Från och med årsskiftet blir ny jourfirma NKG i stället för Dygnet.

Vill någon ha en gammal dörr. Vi har sparat några av de gamla dörrarna och de erbjuds medlemmar som så önskar. Kontakta styrelsen.