Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

Radon

2015-04-19

 

RADON

Rapport om radonmätningar i fastigheten Törnet 3, Tegnergatan 19 i Stockholm

Under vintern 2013/2014 genomfördes en radonmätning i fastigheten. Fastigheten omfattar 32 lägenheter samt 3 lokaler och källarutrymmen. Lokalerna ligger i gatuplanet och lägenheterna fördelar sig med 6 per våningsplan i 5 plan och 2 lägenheter på översta planet som är ombyggd vind. Lägenheterna nr 6 på varje plan ligger närmast hisschaktet. Mätningar gjordes i 10 lägenheter och i källarens pannrum och en lokal, gymmet.

Resultat 2013/2014:
Lägenhet 1103: 370 Bq/m3, 1106: 70 Bq/m3, 1201: 50 Bq/m3, 1205: 40 Bq/m3, 1301: 80 Bq/m3, 1302: 60 Bq/m3, 1402: 50 Bq/m3, 1504: 110 Bq/m3, 1601: 40 Bq/m3, 1602: ˂ 30 Bq/m3. I pannrummet uppmättes 1160 och 1090 samt i gymmet i gatuplanet 40 och 50 Bq/m3.

Förhöjda halter observerades i pannrummet och 1 lägenhet (1103). Konsult tillkallades och uppföljande direktmätningar visade att radon inströmmar i golvbrunn i pannrummet. Under sommarsäsongen 2014 förbättrades ventilationen i källaren och under vintern 2014/2015 gjordes uppföljande mätningar. Mätningarna gjordes nu i samtliga lägenheter i bottenplanet, 6 st, samt i källaren.

Mätresultaten visar nu att samtliga lägenheter har årsmedelvärdeshalter under, eller mycket under, gränsvärdet 200 bequerel per kubikmeter. I källaren är det fortfarande högre värden men lägre än innan ventilationen förbättrades. Ett högt värde noterades i elcentralen. Här gjordes ingen mätning föregående år så jämförelse saknas. Denna lokal ligger i kontakt med gatan men har ingen golvbrunn eller annan öppning. Det är i detta utrymme som avloppsledning går ut, kallvatten, gas och el kommer in. Möjligen kan även radon komma in vid dessa genomgångar.

Resultat 2014/2015:
Lägenhet 1101: 30 Bq/m3, 1102: 30 Bq/m3, 1103: 80 Bq/m3, 1104: 40 Bq/m3, 1105: 50 Bq/m3, 1106:130 Bq/m3 samt i pannrummet 450 och 550 Bq/m3, i elcentralen 1 540 Bq/m3  och i serverrummet 250 Bq/m3.

Sammanfattning: Halter över gränsvärdet 200 Bq/m3 av radon konstaterades i en lägenhet och källaren under vintern 2013/2014. Ventilationen förbättrades under 2014. Under vintern 2014/2015 gjordes uppföljande mätningar som visade att alla lägenheter på nedersta bostadsplanet har mätvärden under gränsvärdet. Fastigheten kan nu bedömmas som radonsäker.

Stockholm 2015-04-17

 

Göran Almström

Se hela rapporten inklusive mätrapporterna