Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

Radonutlåtande

2015-05-05

Våra radonsaneringsåtgärder och mätningar har nu godkänts av Miljöförvaltningen. Se bif brev.

 

Brev från Miljöförvaltningen