Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

HISSOMBYGGNAD MM

2016-06-04

HISSOMBYGGNAD MM

Här kommer information om hissombyggnad, möbler på gården, cykelrensning och sophanterinng.

HISSEN. Styrelsen har beställt ombyggnad av hissen. Det är strysystemet som kommer att bytas ut så att tillförlitligheten förbättras. Även hisskorgen kommer att snyggas upp med nya laminat på väggarna. Dessutom ingår upprgrdering till ny standard vad gäller placering av knappsatser – som nu ska vara lägre – installation av nödtelefon samt våningsindikator med röst. Innergrinden byts till en tät dörr men med fönster. Dessa arbeten kommer att påbörjas måndagen 19 september och beräknas hålla på i 4 veckor som mest. Under denna tid kan hissen inte användas. Kontakta styrelsen om det medför problem som inte kan lösas i egen regi.

MÖBLER PÅ GÅRDEN. Nya möbler har köpts till gården. Antalet sittplatser fördubblas och det finns två bord.Dynor till stolarna finnsi den svarta boxen som står under cykeltaket. Lägg tillbaka dynorna när ni har använt dem.

CYKELINVENTERING. Styrelsen har, som tidigare aviserats, flyttat omärkta cyklar till ”bortre” hörnet på gården. De som nu har sina cyklar där och vill behålla dessa ombedes flytta dem till normal förvaringsplats. De cyklar som står kvar i det bortre hörnet  2016-11-30 betraktas som övergivna och kommer att avlägsnas.

PEKPINNE. Vi tycker verkligen inte om att utdela sådana. MEN sophanteringen måste bli bättre! Att ha sopnedkast är  en förmån. Det är viktigt att det bara slängs hushållssopor i väl ihopknutna plastpåsar. När soporna landar i sopkarusellen sker det via en ramp. Om påsarna inte är tillslutna kommer sopor att skvätta i hela soprummet. Vem ska städa detta? Är det stora saker kan de blockera sopkarusellens rotation med otrevliga stopp i röret. Snälla alla – knyt ihop påsen och släng inga tunga saker.

Med dessa rader önskar styrelsen alla boende en trevlig sommar.