Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

AVFUKTNINGSFÖRSÄKRING

2019-09-18

Fråga:

Tack för protokoll. Ser att de anmärkt på en del, men antar att det är lite standardsaker. Vad menas med att Avfuktningsförsäkring inte ingår i avtalet? Betyder det att jag skulle bli skyldig att betala kostnader för avfuktning om läckage skulle uppstå såvida jag inte har åtgärdat det som rekommenderas.

Svar:

Relevant fråga, och jag förstår att det kan upplevas som oklart.

 

Anticimex har två olika typer av trygghetsavtal, det ena som är nytt med avfuktningsförsäkring och det gamla utan detta moment. Det innebär

Bostadsrätternas avtal inkluderar inte detta moment som också gör avtalet väsentligt dyrare.

 

Med detta moment gäller att Anticimex tar kostnaderna för avfuktning i samband med vattenskada.

Trygghetsavtalet är helt fristående från fastighetsförsäkringen, och vid en ersättningsbar vattenskada täcks eventuella kostnader för avfuktning genom den.

Vi har därför inte sett något riktigt behov för att lägga till detta moment.