Tegnérgatan 19

Bruks och skötsel anvisning till er säkerhetsdörr
Lite information och några råd om dörrarna:
Ni har en mycket säker dörr av hög kvalitet, tillverkad i Italien av en av Europas största och mest
respekterade tillverkare, Torterolo & Re S.p.A. Alla komponenter i dörren är noga testade och kommer
från välkända tillverkare.
Skötsel:
Dörrens låscylinder ska smörjas med avsett spray utan fett/olja minst en gång per år. Placera lite på
nyckels båda sidor och spraya cylinder genom att föra nyckeln in och ut ur cylindern.
Vid stängning av dörren:
Använd handtaget (trycket) som ett fast handtag, dra igen dörren utan att trycka ned handtaget. Låter
man dörrens egen stängningskraft stänga dörren behöver man inte dra i handtaget. Låsets fallkolv
griper då in i karmen på korrekt sätt. Trycket ska endast tryckas ned vi öppning av dörren.
Lås/Låsen:
Modell TR341 har ett lås och modell TR342 har två lås. TR341 låses med nyckel från utsidan och vred
eller nyckel från insidan. TR342s övre låset kallas ”säkerhetslås” och det nedre ”servicelås”. När
säkerhetslåset låses, låses samtliga av dörrens kolvar förutom den som hör till servicelåset. När man
därefter låser servicelåset och således låser alla kolvar spärras säkerhetslåset. Säkerhetslåset är
sedan spärrat och kan inte låsas upp förrän servicelåset görs olåst.
OBS! För att dörren ska betraktas som låst ska dörren låsas två slag. Vid ett slag är dörren att
betrakta som olåst.
Manövrering av öppningsspärren.
Öppningsspärren (ibland kallad ryckspärr eller säkerhetsbygel) är en viktig del av dörrens inbyggda
säkerhet. Spärren griper in i en bygel som sitter i karmen. Kolven manövreras genom att knoppen på
insidan skjuts till höger respektive vänster. Skruva inte på knoppen, den gängas då av. Före dörren
öppnas skjuts knoppen mot dörrens framkant. För frikoppling av spärren stängs först dörren, därefter
skjuts spärren åt motsatt håll.
Ibland händer det att man behöver hjälp, då vill vi att ni ska nå oss smidigt. Ni kan nå oss på
0774 41 00 01 eller info@torteroloere.se
Nyckelkopiering:
Torterolo & Re 0774 41 00 01 info@torteroloere.se
Service/montage:
Anna Ericsson 0733 54 74 78 anna@torteroloere.se
Torterolo & Re Skandinavien
w w

NYCKELFIRMA

Axlås Solidlås AB - Begelås slås ihop.