Tegnérgatan 19

 

Andrahandsuthyrning

Observera att upplåtelse i andra hand utan behövligt samtycke eller tillstånd kan berättiga till uppsägning av bostadsrättshavaren se föreningens stadgar 14§.

Ett tillstånd för andrahandsupplåtelse begränsas till viss tid och förenas med villkor.

En skriftlig ansökan på föreningesn ansökningsdokument ska mailas till  styrelsen med kopia på andrahandskontrakt och verifiering av angivet skäl för uthyrningen.

Uthyrningsperiod och uppgifter om hyresgästen (namn, telefonnummer, mejladress, ålder och nationalitet), tidsperiod, skäl för uthyrningen samt den adress medlemmen planerar befinna sig under uthyrningen ska framgå samt kopior på verifiering av skälet. Ett bra tips kan vara att kontrollera om andrahandshyresgästen har betalningsanmärkningar eller finns i polisens belastningsregister. Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om trivselregler och säkerhetsfrågor för huset.  Det är enbart bostadsägarens namn som får finnas på dörr och postlåda.

Huvudprincip

  • Andrahandsuthyrning medges då medlem eller hyresgäst under viss tid bosätter sig på annan plats.
  • Andrahandsuthyrning får endast ske efter tillstånd från styrelsen.

Regler

  1. Ansökan lämnas till styrelsen i god tid. Styrelsen  har en handläggningstid på två veckor.
  2. Ansökan skall vara komplett för att kunna handläggas och ta beslut på ansökan.
  3. Andrahandsuthyrning medges för högst ett år i taget. Om tiden behöver vara längre skall ny ansökan ske.
  4. Ansökan skall innehålla kopia på andrahandskontrakt, detta innebär att styrelsens medgivande är begränsat till angiven hyresgäst. Byts hyresgästen skall ny ansökan ske.
  5. Kontaktväg med aktuella uppgifter om telefon och adress till medlemmens ”tillfälliga” bostad skall lämnas till styrelsen.
  6. Medlemmen ansvarar för att information och meddelanden från föreningen kommer andrahandsgästen till känna. 
  7. Godkänd och protokollfört godkännande för andrahandsuthyrningen skall finnans innan uthyringen kan börja.

Skälet till dessa regler är att värna om ett trivsamt och tryggt boende för våra medlemmar och hyresgäster. En viktig del i detta är att vi skall veta vilka som bor i huset. Vidare vill vi undvika att någon lägenhet används som ”hotell” dvs att det ofta byts hyresgäst.

 Ansökan till andrahandsuthyrning hittar du genom att klicka HÄR.

Kostnad för andrahandsuthyrning

Från och med 1 november 2023 införs en avgift för varje andrahandsuthyrning. Avgiften ligger på 5000 kr per år.