Tegnérgatan 19

Kamerabevakning
Bostadsrättsföreningen Tegnérgatan 19 (769606-2640) använder kamerabevakning med inspelning.
Syftet med bevakningen är att vid brott kunna utreda brott och klara upp brott.
De personuppgifter som behandlas är rörlig video på personer som vistas i bevakat område.
Inspelning sker dygnet runt utan ljudupptagning och material lagras i maximalt 14 dagar.
Vid brott kan material lämnas ut till polismyndigheten som då behandlar personuppgifterna.
Den rättsliga grunden för bevakningen är intresseavvägning.
Personuppgiftsbiträden förekommer i syfte att sköta teknisk support samt lagring av material. Ingen
lagring sker utanför Sveriges gränser.
Enbart boende har behörighet till entrén och kan därmed nå övervakat område. Personer som även
kan nå övervakat område är renhållningsarbetare, besökare till boende samt postpersonal eller
andra speditörer.
Som registrerad har du rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Enligt
Dataskyddsskyddsförordningen har du rätt till bland annat:
- Rätt till registerutdrag
- Rätt till radering av personuppgifter
- Rätt att klaga hos IMY
Mer information samt kontaktuppgifter för att lämna klagomål hittar du på:
www.imy.se
Kontaktuppgifter:
Bostadsrättsföreningen Tegnérgatan 19
TEGNÉRGATAN 19
111 40 Stockholm
styrelsen@tegnergatan19.se