Tegnérgatan 19

När ni flyttar till oss eller ifrån oss

CHECKLISTA UT- OCH INFLYTTNING

 

Vid utflyttning ska följande tillbehör till lägenheten finnas kvar:

  1. Nycklar till lägenhetsdörren. 5 st. Fabrikat TORTEROLO. Kort med kod till nycklarna. I förekommande fall även nycklar till servicelås.
  2. Blippar till entrén, 3 st. Går till yttterdörrarna, källaren och bokning av tvättstugan.
  3. Nycklar till ytterdörrarna, källaren och förråden, 2 st
  4. Nycklar till postboxen i entrén. 3 st
  5. Eventuellt även dörrnycklar till systemlåsen, märkta 5311MK, 2 eller fler. 
  6. Tjänstefördelare till TV/Bredband/Telefoni
  7. TV-box med abonnemangskort och fjärrkontroll
  8. Brandvarnare
  9. Senaste besiktningsprotokoll från Anticimex (besiktningar görs ca vart tredje år)

Vid in/avflyttning ska kontakt tas med Ownit för att anmäla/avanmäla personuppgifter. Detta ska ske skriftligen till:  info@ownit.se.

Säg upp avtal för el och gas och telefon i tillämpliga fall. 

Det ingår bostadsrättstilläggsförsäkring i avgiften men gläm inte att teckna hemförsäkring på lösöret.

Teckna avtal för el och gas. 

Det är de som bor i lägenheten som är ansvariga. Om något av detta saknas och måste kompletteras är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.

Skicka  era e-postadress samt telefonnummer till styrelsen@tegnergatan19.se. Det kan vara flera e-postadresser för samma lägenhet.

  

MvH Styrelsen

Den här sidan är under konstruktion.